Regels van de prijsvraag “Vakantiebeurs”

van 13/01/2016 tot en met 17/01/2016
Informatieve vertaling van de Spelregels. De regels die officieel voor deze prijsvraag van toepassing zijn, vindt u op het oorspronkelijke Franse document online
 
 
Artikel 1: Prijsvraag organisator
De Camping Bond van de Var (Le syndicat de l’hôtellerie de plein air du Var), gelegen : rue des Saraniers - district Gordel - 83400 Hyères - organiseert een prijsvraag. Deze gratis prijsvraag zonder koopverplichting vindt plaats van 13 tot 17 januari 2016 - De trekking zal plaats vinden op 28 januari 2016 door de heer Robert Pelissero, Deurwaarder- CUERS 83390, onder de voorwaarden van dit regelement.
 
Artikel 2: Deelname
Deze gratis prijsvraag is toegankelijk voor iedereen, met uitzondering van het personeel van de organiserende/controlerende bedrijven en hun families. De deelname wordt beperkt tot één deelname per huishouden (zelfde adres, zelfde naam) over gehele tijd dat het spel duurt. De deelname aan de prijsvraag houdt de automatische aanvaarding van deze regels in.
 
Artikel 3: Aankondiging Game
Folders van dit spel zullen beschikbaar zijn op de stand Provence- Côte d’Azur van de CRT en  de ADT Var Tourisme in hal 12 van de Vakantiebeurs 2016 in de Jaarbeurs in Utrecht en op de website www.provence-campings.com
 
VERANTWOORDELIJKHEID
De organisator is niet verantwoordelijk voor de besmetting door mogelijke virussen of het binnendringen van derden in het systeem van de deelnemers en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen de aansluiting van de deelnemers op de website : www.provence-campings.com
De organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden in het geval van storing op internet die het goede verloop van de wedstrijd en het informeren van de deelnemers zou verhinderen.
De organisator is niet verantwoordelijk voor eventuele schade aan de deelnemers, hun computerapparatuur en de daar opgeslagen gegevens, en de mogelijke gevolgen voor hun persoonlijke of professionele activiteiten.
De organisator kan ook niet verantwoordelijk worden gesteld in het geval van onmogelijkheid voor één of meer deelnemers zich aan te sluiten op de website of en/of mee te doen aan de prijsvraag, als gevolg van een probleem of een technische fout door de servers of hosts van de site.
Deelnemers die proberen mee te spelen door middel van geautomatiseerde deelname(s), programma’s die ontwikkelt zijn voor geautomatiseerde deelname, of die gebruik maken van informatie, e-mail, zonder overeenkomst met hun identiteit of adres, of die in het algemeen handelen op een wijze zonder respect voor gelijke kansen tussen de deelnemers, zullen automatisch worden geëlimineerd.
De organisator kan eveneens niet verantwoordelijk worden gesteld voor alle incidenten die kunnen voortvloeien uit het gebruik van de toegekende prijzen.
 
Artikel 4: Definitie en waarde van de prijzen
Wordt in gezet in de prijsvraag:
7 verblijven van een week buiten de schoolvakanties voor 2 tot 6 personen in verschillende campings in le Var.
De organisator is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of tekortkomingen  van de prijzen. De prijzen zullen rechtstreeks naar de winnaars worden verzonden, op het adres dat ze tijdens hun registratie bij de organisator hebben verstrekt. De prijzen kunnen in geen geval worden ingewisseld tegen hun contante waarde of tegen een andere prijs.
 
Artikel 5: Voorwaarden voor deelname
5.1 Deelname aan de wedstrijd kan uitsluitend via internet op www.provence-campings.com website.
Geen enkele deelname per telefoon, fax of e-mail anders dan het voorgestelde deelnameformulier zal in aanmerking worden genomen. Om deel te nemen aan de prijsvraag, moet de deelnemer de verschillende vragen/hokjes  correct invullen (inclusief naam, volledig adres, telefoonnummer, e-mail voor de het einde van de prijsvraag).
 
EIND DATUM PRIJSVRAAG
Elke onvolledig, onleesbaar, onjuist, of na 17/01/2016 ingevuld formulier zal ongeldig worden verklaard. Bewezen fraude of poging tot fraude door een deelnemer, in het bijzonder door het creëren van valse identiteiten om meer meerdere keren deel te nemen, worden gestraft door een formeel en definitief verbod tot deelname aan de prijsvraag.
 
5.2 Om deel te nemen, moet de deelnemer:
Correct antwoorden op alle vragen van het online formulier.
 
DATUM EN PLAATS VAN DE LOTING
5.3 De ​​organisator zal de winnaars op de hoogte stellen van de uitslag, via e-mail binnen 7 dagen na de trekking die plaats vindt op 28 januari 2016. Zonder antwoord per e-mail van de winnaar binnen 5 dagen na ontvangst van het bericht, zal de prijs verloren zijn voor de deelnemer. De prijs met het winnende nummer, on-opgeëiste binnen 5 dagen, zal aan het einde van deze periode automatisch worden toegewezen aan het volgende nummer op de lijst van deelnemers.
 
Artikel 6: Recht op beeld en noemen
Als gevolg van de aanvaarding van de prijs, machtigt de winnaar de organisatoren om hun naam te gebruiken en hen eventueel te fotograferen tijdens een promotie-evenement in het kader van deze prijsvraag, zonder dat dit gebruik aanleiding geeft tot een andere vergoeding dan de gewonnen prijs.
 
Artikel 7: Wijziging van de data van het spel en het veranderen van het aantal prijzen
De HPA Var vakbond neemt geen enkele verantwoordelijkheid indien, in het geval van overmacht of gebeurtenissen buiten haar controle, zij verplicht is om dit spel te annuleren, te beperken of verlengen, uitstellen, of de voorwaarden te wijzigen.
 
Artikel 8: Identiteitsverificatie
Deelnemers staan ​​alle controles toe met betrekking tot hun identiteit en woonplaats. Deze controles zullen worden uitgevoerd in strikte overeenstemming met artikel 9 van het (Franse) Burgerlijk Wetboek. Een indicatie van vervalste, frauduleuze, valse, misleidende, onjuiste, onnauwkeurige identiteit of adres zal resulteren in de eliminatie van de deelnemer.
 
Artikel 9: Interpretatie van de spelregels
Deelname aan deze wedstrijd impliceert de volledige aanvaarding van de in deze regels vastgestelde voorwaarden. De organisator zal geen vragen beantwoorden over de praktische aspecten van het spel tijdens de duur ervan. De organisator besluit soeverein over alle zaken met betrekking tot de toepassing van deze spelregels of over een ontstaand, niet in dit regelement behandeld probleem. De beslissingen zijn definitief.
 
Artikel 10: de wet "IT en Vrijheden" (Frans)
De gegevens van de deelnemers worden verzameld en verwerkt via de computer. Volgens de wet “IT en Vrijheden» van 6 januari 1978, elke deelnemer heeft recht op toegang, correctie of verwijdering van zijn persoonlijke gegevens, te door te schrijven naar het adres van de prijsvraag vermeld in artikel 11.
 
Artikel 11: Aanstelling van de deurwaarder
Deelnemers aan dit spel aanvaarden het geheel van deze regels  die ingediend zijn door Deurwaarder Maitre Robert Pelissero / CPS BELUFFI - PELISSERO - MARCER – Chemin de la  Guinguette, CUERS 83390 - die ook de loting uitvoeren. De volledige regels van het spel zijn beschikbaar op de website en zullen op simpel verzoek van een deelnemer worden toegezonden door de organisatoren.